Rejestrator procesu zgrzewania: RPZ 200

 

Rejestrator jest przeznaczony do zainstalowania na typowych zgrzewarkach doczołowych z napędem hydraulicznym. Zapewnia pełną kontrolę procesu oraz zapis do wewnętrznej pamięci elektronicznej parametrów wykonanych zgrzewów. Pamięć ta pozwala na przechowanie do 200 zgrzewów bez konieczności wydruku. Umożliwia obsłudze technicznej pełną kontrolę i nadzór nad pracami wykonanymi przez operatora na miejscu budowy. Pozwala wydrukować na drukarce z portem szeregowym RS232 raport z wykonanej pracy. Na 80 znakowym, podświetlanym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym podaje operatorowi pełną informację o parametrach procesu. Rejestrator wyposażony jest w akumulator służący do podtrzymania pracy w przypadku zaniku napięcia zasilającego (np. wyłączenia agregatu prądotwórczego). Urządzenie ustawia parametry procesu zgrzewania w oparciu o:

  • typ i średnicę rury z katalogu zawartego w pamięci urządzenia
  • wartości parametrów wprowadzone przez operatora

Ustawienie czasu trwania procesu jest korygowane w zależności od temperatury otoczenia. Kontrolę cyklu zgrzewania ułatwia sygnalizacja dźwiękowa.

 

REJESTRATOR - parametry:

  • Napięcie zasilania 230V ~ 50Hz
  • Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 80 znakowy podświetlany
  • Współpraca z drukarką zewnętrzną poprzez standardowy port szeregowy RS232
  • Wewnętrzny akumulator 2Ah
  • Opcje programów dla różnych zgrzewarek z napędem hydraulicznym
  • Zakres temperatury pracy 0 ÷ 40 °C
  • Zakres temperatury przechowywania -10 ÷ 50 °C
  • Waga około 4kg

ITALPOL s.c.

strony internetowe : www.aptus.pl